Catering Manager CV Skrive Service.

Catering Manager CV Writers.

Folk som gjor denne jobben er ansvarlige for at kundene er fornoyd med kvaliteten pa mat og service de mottar. Hvis god mat og god service er viktig for deg, er dette en ledelsesroll som kan v re perfekt for deg.

For a gjore denne jobben, ma du ha muligheten til a administrere ansatte. Du trenger sterke kundeserviceferdigheter. Du ma ogsa kunne jobbe med figurer.

For a soke om en trainee manager jobb, vil du vanligvis trenge en god standard for generell oppl ring pluss relevant erfaring.

Som restaurantleder kan du jobbe i hoteller, sma uavhengige restauranter, spisesteder som er en del av en stor kjede og hurtigmatbutikker. Din rolle ville v re a sorge for at restauranten loper jevnt, overvaker forretningssiden og sikrer hoye standarder for kundene.

Som cateringforvalter ville du jobbe i storre cateringvirksomhet, for eksempel forretnings- eller fabrikk kantiner, sykehus eller skoler. Du vil ha mindre kontakt med kunder enn en restaurantleder, og bruke mer tid bak kulissene.

Dine oppgaver som restaurant eller catering manager vil inkludere:

planleggingsmenyer annonserer ledige stillinger og rekrutterer ansatte, og sorger for at alle ansatte er fullt oppl rt og holder personalet motivert for a gi hoyeste standard for serviceorganiserende skift og rotasjonsstyring av lagerstyring og budsjetter som driver virksomheten i trad med strenge retningslinjer for hygiene, helse og sikkerhet.

Som restaurantleder vil arbeidstiden typisk omfatte kvelder, helger og helligdager. Skiftarbeid og deltidsskift (arbeidstid morgen og kveld, med ledig tid pa ettermiddagen) er ogsa vanlige.

Som cateringforvalter har du storre sannsynlighet for a jobbe med vanlige dagtid.

Overtid kan ofte kreves fram til eller pa dagen for viktige hendelser.

Startlonn for assisterende restaurant eller cateringforvaltere kan v re mellom 18.000 og 23.000 kroner i aret.

Med erfaring kan dette oke til mellom 25.000 og 40.000 i aret.

Tallene er kun ment som en veiledning.

Inntakskrav.

For a soke om en trainee manager jobb, vil du vanligvis trenge en god standard for generell oppl ring pluss relevant erfaring.

Du kan jobbe deg opp til en lederstilling, for eksempel ved a starte som en servitor / servitor. Med erfaring og kvalifikasjoner kan du ta pa seg mer ansvar og overvake mindre erfarne kolleger. Du kan da soke om leder av venterpersonalet eller assistentposten. Kvalifikasjoner inkluderer:

Niva 2 NVQ Diplom i mat og drikke Service Level 3 Avansert l rlingskap i gjestfrihet & amp; Catering (Tilsyn og ledelse).

Mange store restauranter, fastfood kjeder og cateringfirmaer driver ledelsessystemer som kan fore til lederroller. Du vil vanligvis trenge en kvalifikasjon som en grunnfag, BTEC HNC / HND eller grad, eller relevant erfaring, for a bli akseptert pa en ordning.

Trening og utvikling.

Som leder eller trainee-leder far du vanligvis trening pa jobb. Du kan stotte dette ved a jobbe mot en kvalifikasjon som niva 4 Diploma i Avansert gjestfrihet og turisme ledelse.

Hvis du er en kandidat med en grad som ikke er relatert til gjestfrihet, kan du ta en ettarig BA (Hons) konvertering grad kurs i Service Sector Management. Hvis din grad er i et relevant emne, kan du fortsette a ta et doktorgradsstudium eller Masters i gjestfrihetsledelse.

Ferdigheter og kunnskap.

For a v re en catering eller restaurant manager, ma du ha:

en taktfull og diplomatisk mate evnen til a motivere og styre staben sterk kundeservice ferdigheter gode kommunikasjonsevner evnen til a holde seg rolig under presse gode teamarbeid ferdigheter evnen til a jobbe noyaktig med figurer og administrere et budsjett en godt organisert og metodisk tiln rming evnen til a administrere Helse, hygiene, sikkerhet og sikkerhet pa arbeidsplassen.

Muligheter.

Din erfaring som leder kan fore til et regionalt ledelsespost, og til muligheter i relaterte omrader som hotellledelse.

Mange restauranter i Storbritannia er eierstyrt eller drives av eieren i samarbeid med en leder. Med erfaring og okonomisk stotte kan du sette opp og drive din egen restaurant.

Som cateringforvalter vil du finne jobbmuligheter i n ringsliv, industri, utdanning, NHS og Forsvaret. Med erfaring kan du starte opp din egen kontrakt cateringvirksomhet.

Jobber annonseres i lokal og nasjonal presse, i Jobcentre Plus-kontorer og pa nettsteder som:

Beslektet bransjeinformasjon.

Bransjeoppsummering.

Restauranterbransjen er en del av gjestfrihet, fritid, reise og turistsektor, representert av People 1st Sector Skills Council. Denne sektoren omfatter ogsa folgende n ringer: mat og service ledelse; gambling; hoteller; puber, barer og nattklubber; overnatting med selvhusholdning, feriesentre og ungdomsherberger; reise- og turisttjenester; turistattraksjoner; og gjestfrihetstjenester. Den har vokst de siste 20 arene, og til tross for den nav rende lavkonjunkturen forventes det a fortsette a vokse pa mellomlang og lang sikt. Sektoren som helhet har i dag nesten 2 millioner mennesker.

Restaurantbransjen gir mat og drikke og inkluderer:

Fastfood-etablissementer – som McDonalds, Burger King og KFC, samt tradisjonelle utsalgssteder som fisk og chips butikker, sushi barer og sandwich barer. Kafeer og kaffebarer Mainstream Restaurants – dette er restauranter i high street som har en tendens til a v re midtpris og inkludere mange branded og tema kjeder som Pizza Express, Garfunkel og Ask Fine Dining – disse har en tendens til a v re dyrere restauranter som tilbyr unike retter og noen ganger mer eksperimentell mat.

Det er 614 100 personer som arbeider i restaurantbransjen. 14% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 4 eller hoyere kvalifikasjon. De fleste arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon (28%). 13% av arbeidsstyrken har ingen kvalifikasjoner. 53% av arbeidsstyrken er ansatt pa heltid.

[NB Data fra arbeidskraftsundersokelsen, 2009.]

Jobb i bransjen spenner fra: kjokkenassistenter, barleder, daglig leder, kokk, renere, konferanse- og bankettsjef, servitor / servitor, mat og drikkeleder, kjokkenporter, restaurantleder, vinservitor.

Nasjonale og regionale data.

East Midlands – Det er ca 45 200 personer som arbeider i restaurantbransjen i denne regionen, hvorav:

45% arbeid pa heltid 53% av arbeidsstyrken er kvinne 70% av arbeidsstyrken er hvit 28% av arbeidsstyrken er 16-19 ar. 31% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.

Ost for England – Det er omtrent 47 300 personer som arbeider i restaurantbransjen i denne regionen, hvorav:

50% arbeid pa heltid 53% av arbeidsstyrken er kvinne 81% av arbeidsstyrken er hvit Storstedelen av arbeidsstyrken er i alderen 16-24 ar (44%). 31% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.

London – Det er ca 92 900 personer som arbeider i restaurantbransjen i denne regionen, hvorav:

64% arbeid pa heltid 69% av arbeidsstyrken er kvinne 39% av arbeidsstyrken er hvit 20% av arbeidsstyrken er 20-24 ar 30% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 1 og oppnadd kvalifikasjon.

Nordost – Det er ca 25 300 personer som arbeider i restaurantbransjen i denne regionen, hvorav:

46% arbeid pa heltid 55% av arbeidsstyrken er kvinne 80% av arbeidsstyrken er hvit Storstedelen av arbeidsstyrken er i alderen 16-24 ar (48%). 26% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.

Nordvest – Det er ca 65 500 personer som arbeider i restaurantbransjen i denne regionen, hvorav:

53% arbeid pa heltid 46% av arbeidsstyrken er kvinne 79% av arbeidsstyrken er hvit Storstedelen av arbeidsstyrken er i alderen 16-24 ar (47%). 28% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.

Sorost – Det er ca 76 500 personer som arbeider i restaurantbransjen i denne regionen, hvorav:

61% arbeid pa heltid 45% av arbeidsstyrken er kvinne 73% av arbeidsstyrken er hvit 21% av arbeidsstyrken er 16-19 ar. 26% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.

Sorvest – Det er ca 53 000 personer som arbeider i restaurantbransjen i denne regionen, hvorav:

47% arbeid pa heltid 56% av arbeidsstyrken er kvinne 93% av arbeidsstyrken er hvit 36% av arbeidsstyrken er 16-19 ar 35% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.

West Midlands – Det er ca 48 300 personer som arbeider i restaurantbransjen i denne regionen, hvorav:

49% arbeid pa heltid 42% av arbeidsstyrken er kvinne 64% av arbeidsstyrken er hvit 22% av arbeidsstyrken er 20-24 ar. 31% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.

Yorkshire og Humber – Det er omtrent 51 000 personer som arbeider i restaurantbransjen i denne regionen, hvorav:

43% arbeid pa heltid 52% av arbeidsstyrken er kvinne 79% av arbeidsstyrken er hvit 26% av arbeidsstyrken er 16-19 ar 31% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.

Nord-Irland – Det er ca 43 900 personer som arbeider i gjestfrihet, fritid, reise og turistsektor som helhet i Nord-Irland, hvorav 20 800 arbeider i restaurantindustrien i 2000 bedrifter. Detaljer som folger:

55% arbeid pa heltid 57% av arbeidsstyrken er kvinne 88% av arbeidsstyrken er hvit 34% av arbeidsstyrken er 20-29 ar 26% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.

Skottland – Det er ca 183 500 personer som arbeider i gjestfrihet, fritid, reiseliv og turisme i hele Skottland, hvorav 59 600 jobber i restaurantindustrien i 6 200 bedrifter. Detaljer som folger:

51% arbeid pa heltid 54% av arbeidsstyrken er kvinne 88% av arbeidsstyrken er hvit 24% av arbeidsstyrken er 24-29 ar. 27% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 3-kvalifikasjon.

Wales – Det er ca 86,100 personer som arbeider i gjestfrihet, fritid, reise og turistsektor i hele Wales, hvorav 28 800 arbeider i restaurantindustrien i 3300 etablissementer. Detaljer som folger:

49% arbeid pa heltid 60% av arbeidsstyrken er kvinne 88% av arbeidsstyrken er hvit 22% av arbeidsstyrken er 16-19 ar 29% av arbeidsstyrken har en NVQ niva 2-kvalifikasjon.