Roulette komponenter.

Hjulet er en viktig del av roulette spillet. Selv begrepet «roulette» selv betyr «lite hjul» pa fransk. I henhold til antall lommer pa hjulet skiller vi ut to typer av roulette spillet – europeisk med 37 lommer (36 pluss en null) og amerikansk med 38 lommer, da det inkluderer enkelt null og dobbel null. Men arrangementet av tall pa hjulet er forskjellig i europeiske og amerikanske varianter av spillet.

I amerikansk roulette er de rode og svarte lommene pa hjulet arrangert i en bestemt rekkefolge som svarer til den pa layoutet for a balansere hoye og lave, jevne og ulige og rode og sorte fargetall pa hjulet:

Rode og sorte tall endres i svinger, og er plassert motsatt hverandre. To ulike tall er vanligvis endret med to like tall. De to nullene i amerikansk roulette er ogsa plassert pa motsatte sider av hjulet i gronne lommer. Alle tall star overfor ytre side av hjulet.

I europeisk rulett varierer ordningen av tall pa hjulet betydelig. Tall er ordnet i visse sekvenser:

Til hoyre fra null ni er rode tall og ni svarte plassert – 2-4-6-8-10-11-13-15-17 og 19-21-23-25-27-30-32-34-36 tilsvarende. Svarte tall er lave og rode er hoye. Til venstre fra null ni er svart og ni rode tall plassert – 20-22-24-26-28-29-31-33-35 og 1-3-5-7-9-12-14-16-18 tilsvarende . Her er sorte tall hoye og rode er lave. Tallene star overfor den indre delen av hjulet.

Roulettehjulet bestar i seg av en bolle og vippe eller hjulhode som spinner og er velbalansert. I henhold til spillets regler spinnes hjulet mot klokka og ballen lanseres med klokken, slik at det spinner i motsatt retning til hjulets rotasjon. Deretter mister ballen fart og trekker seg n rmere senteret da det kolliderer med forskjellige stenger pa hjulets spor. Nar ballen kommer til senteret hvor hodet ligger, faller det endelig inn i en av lommene og bestemmer sa vinnende nummer.

Oppsettet.

Oppsettet er et omrade pa et roulettebord som vanligvis dekkes med gronn klut. Bordoppsettene for europeisk og amerikansk roulette er i utgangspunktet de samme, bortsett fra at layoutet i europeisk roulette har en null, mens det i amerikansk roulette er to nuller (‘0′ og ’00’) som ligger ved siden av hverandre.

Generelt er roulettebordoppsettet delt inn i to seksjoner som tilsvarer de to slagene ved innsatsene – indre seksjon og utvendig seksjon. Innerseksjonen representerer hvert tall pa hjulet, mens utvendig seksjon bestar av bestemte omrader som tilsvarer jevne og ulige tall, rod og svart farge, kolonner og dusinvis (1. 12, 2. 12, 3. 12) eller lav (1-18) og hoye (19-36) tall.

Mens i amerikansk og europeisk rulett bare en side av bordet er tilgjengelig for spillerne, gir fransk rulettbordslayout tilgang til begge sider av bordet med croupieren som besitter omradet n r hjulet. Det gjor det franske bordoppsettet bredere. Ogsa croupieren eller en stickman bruker en pinne til a fjerne bordet fra de tapende sjetongene, og dermed gjor spillprosedyren tregere enn i andre varianter.