Trafikkrettens informasjon.

Clarkson Valley Municipal Court er ansvarlig for a behandle alle kommunale trafikkbrudd og kommunale overtredelser. Retten blir ledet av den rede aprilportoren. Forfolgelsesadvokaten er Chris Graville.

En full tid Court Clerk behandler alle innkallinger, domstolsdocketter og mottar betaling av alle boter. Kommunalretten holdes vanligvis den tredje onsdag i maneden. Klikk her for de resterende 2017 rettsdatoene og 2018 domstolsdatoer. Rull ned for a l re dine rettigheter i retten.

Folgende er en tidsplan for boter som i de fleste tilfeller kan betales via post. Postadressen og den fysiske adressen er City of Clarkson Valley, Municipal Court, 15933 Clayton Rd., Suite 105, Ballwin, MO 63011. Gjor sjekker betales til: City of Clarkson Valley. Online betaling er tilgjengelig, men det er en serviceavgift pa ca 5,5%. Ga til https://www.ipaycourt.com. Du ma skrive inn billettnummeret ditt. Hvis du ikke har det tilgjengelig, ring 636-227-8607 og be om domstolens kontorist.

Hvis du betaler personlig, er adressen 15933 Clayton Road. Veibeskrivelse fra Manchester Road, ga nordover pa Clarkson Road og ta til venstre pa Clayton Road. Ta til hoyre ved det forste elektriske signalet ved Ozark Trail som vil lede deg bak Mercy Medical Office Building. Fortsett rundt den bygningen til Clarkson Executive Center (tidligere kjent som Fru-Con Center). Clarkson Valley City Hall ligger i forste etasje i Suite 105. Radhuset er mandag til fredag kl. 9.00 til kl. 16.30.

Hvis du kommer fra Highway 40, ta Clarkson sor forbi Kehrs Mill Road. Rett for Clayton Road, ta rett inn i Clarkson Executive Center (tidligere kjent som Fru-Con Building) / Mercy Doctors Building oppkjorselen.

TRAFFIC VIOLATION BUREAU PLAN FOR BON OG KOSTNADER.

(Effektiv dato for budsjett over boter og kostnader – 1. juni 2015)

Det pahviler herved at folgende tidsplan for boter for brudd pa trafikkordinansene til Clarkson-dalen blir fremtredende hvor boter skal betales. Denne timeplanen gjelder kun saker som er kassert kun under Trafikkloven.

I alle tilfellene som er oppfort nedenfor (med unntak av sikkerhetsbelte og ingen hjelmbrudd pa motorsykkelhjelm) skal rettenes utgifter v re $ 12,00, pluss $ 7,50 for erstatning til ofre for kriminalitet (CVC) og skal samles i tillegg til de fastsatte boter under. For alle brudd er det ytterligere $ 3,00 belastet for Police Training Fund (PTF).

De angitte boter reflekterer belopet av boten dersom det er betalt for Domstolsdagen ved Trafikkloven. I dommer kan dommeren bedomme en bote fra $ 1,00 til $ 1000,00 og / eller en (1) til nitti (90) dager i fengsel etter brudd.

Denne timeplanen er delt inn i fire deler. Del I. bestar av St. Louis County Municipal Court Uniform Traffic Violation Schedule, for flyttende brudd (poeng). Del II. bestar av St. Louis County Municipal Court Uniform Trafikkloven Schedule for ikke-bevegelige brudd. Del III. bestar av City of Clarkson Valley Violation Schedule for flytting og ikke-bevegelige brudd som ikke er en del av Uniform Traffic Violation Schedule. Del IV. bestar av overtredelser fra forordninger som kan betales ut av retten som palagt av byen Clarkson Valley.

ANDRE BEVIRKNINGER.

18. oktober 2017.

15. november 2017.

20. desember 2017.

2018 Domstolsdatoer (Domstolen holdt ved: 15933 Clayton Rd.) Kl. 15:30

17. januar 2018.

21. februar 2018.

19. september 2018.

17. oktober 2018.

21. november 2018.

19. desember 2018.

Dine rettigheter i byen Clarkson Valley Municipal Court.

1. Du har rett til a bli informert om kostnadene mot deg.

2. Du har rett til a bli informert om straffen som kan variere fra en bode pa $ 1,00 til $ 1000 og / eller opptil 90 dager i fylke fengsel.

3. Du har rett til a beholde en advokat av eget valg, og hvis du trenger en videreforing for det formalet, vil det bli gitt til deg pa foresporsel. Hvis du ikke har rad til en advokat, har du rett til a begj re retten for en horselshemmelse, og etter en innfodt oppdagelse vil en advokat bli utnevnt til deg.

4. Du har rett til a ringe vitner pa vegne av deg i tilfelle forsok.

5. Du har rett til a krysse undersoke vitner som kan vitne i saken mot deg.

6. Du har rett til a vitne pa egne vegne eller sta stum, og det vil ikke v re noen betydning knyttet til valget du matte gjore.

7. Du antas uskyldig til du er bevist skyldig, og det er ikke din jobb a motbevise din skyld, men heller saksokerens arbeid, gjennom vitner, for a bevise din skyld.

8. Hvis du er misfornoyd med en avgjorelse fra Retten, har du 10 dager fra utseendet ditt i retten for a sikre de riktige klageformene fra klerken til denne retten, og du kan deretter behandle din egen appell til St. Louis County Circuit Court i Clayton, der, pa en annen tid, og for en annen dommer, vil du bli gitt en helt ny proveversjon.

Nar saken din heter, vennligst ga videre. Dine kostnader vil bli lest til deg. Du har valget om a patale seg skyldig eller ikke skyldig. Hvis du er skyldig skyldig, vil boter eller straff bli vurdert. Hvis du ikke er skyldig, som det er riktig, vil det v re nodvendig a fortsette saken en maned, slik at det kan utstedes tillatelse til arrestanten eller andre vitner i ditt tilfelle.

Hvis du er skyldig skyldig, eller er funnet skyldig, er klerken til denne domstol avhengig av a bekrefte dette funnet til forers lisensavdeling i Missouri, eller hjemstaten hvor du er lisensiert, for deres uavhengige vurdering av poeng mot kjoringen din ta opp.

Rettskostnadene er i alle tilfeller $ 22,50 i tillegg til boter palagt.